HomeChi tiết thông báo

Điều-Khoản

08/01/2020 Lượt xem 1016

Chào mừng bạn đến với Tysu Shop!

Cảm ơn bạn đã sử dụng Tysu Shop (“TysuShop.Com”) địa chỉ 100 Từ Văn Tư – Phú Trinh – Phan Thiết – Bình Thuận.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Tài khoản Tysu Shop của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản Tysu Shop để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản Tysu Shop của riêng mình

Để bảo vệ Tài khoản Tysu Shop của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Tysu Shop của bạn.Đối tác & Tích hợp

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder